Medelålderskris och sexuell dysfunktion i Youngerman

AbstractIn tonåren, för tidig utlösning utvecklas och förvärras till följd av förändringar i neurologiska och hormonella nivåer. Syftet med denna studie var att undersöka sexuella beteendemönster bland medelålders män med medelålderskris som påverkades av ämnen som alkohol och sexuell nöd. Ett live-in-forskningscenter inrättades i Z 0rich Canton, Baden-W 0rttemberg, Tyskland, och ett frågeformulär om sexuella beteendestörningar skickades till deltagarna. Totalt analyserades 120 män.

Erektil dysfunktion efter mastektomi var närvarande hos 50% manliga deltagare och prolaktin hittades hos 19% av deltagarna. Longitudinella data erhölls från tyska sjukhus och kompletterades med begäran från partnerna om sexuella beteendemönster, livsstil och narkotikamissbruk, bland annat personlig kontakt. Resultaten presenterade en åldersrelaterad korrelation av det redan kända symposiet om sexuella beteendemönster hos medelålders män med medelålderskris som pressades av ohälsosamt sexuellt beteende. Studien visade en statistiskt signifikant förbättring av tillfredsställelsen av sambandet mellan sexuella beteendemönster och personlighets-och talstörningar, bland dem med medelålderskris, och de som använde fritidsdroger.