Studie lägger till HNF, TB till listan över läkemedel i samband med cancer

Kemoterapiassocierad lungfibros (CFP) är en välkänd och långsiktig biverkning av strålbehandling. Men tillfälligt kan samma behandling också kopplas till utvecklingen av CRC – arealcancer i tjocktarmen och lungan. Forskare vid Karolinska Institutet har nu upptäckt en ny aspekt som kan spela roll i denna cancerform: cancerceller hos vissa patienter svarar bättre på cancerbehandlingen. Studien visar hur cellgiftsläkemedel, som bromdomänberikade (BDE) eller temozolomid (TMZ) förekommer i blodet hos CRC-patienter, liksom hos patienter med andra typer av cancer. Resultaten öppnar spännande framtida forskning om behandling av CFP-cancer, vilket kan bidra till att utveckla nya metoder för att behandla andra former av cancer. Studien publiceras i vetenskapen Translational Medicine.