Forskning ökar förståelsen för hur prostatacancer hanteras

Traditionellt har läkare fokuserat på hur symtom på prostatacancer hanteras. Forskning har hjälpt till att förfina vilka behandlingsformer som är mest lämpliga och effektiva för varje patient – och med avancerad sjukdom kan detta vara svårt att bestämma med ögat. I en systematisk översiktsartikel i Journal of Clinical Oncology förbättrar ett team av forskare från Abramson Cancer Center vid University of Pennsylvania vår förståelse av prostatacancerutvecklingen genom att granska data från 14 avancerade sjukdomsstudier av cancer och ge rekommendationer för prostatacancerbehandling baserat på cancercellernas överlevnad, tillväxt, överlevnad2 och funktion.

“Traditionellt har vi sökt konsensuslösningar för hantering av prostatacancer i laboratoriet. Och när prostatacancerpatienternas sjukdom fortskrider framträder en samverkande edikt som diskuterar diagnos, behandling och prognos, säger artikelns huvudförfattare, Daniel Beneventi, MD, Frederick och Marlene Schwarz professor och professor i strålningsonkologi och onkologi translationell forskning vid Penns Perelman School of Medicine. “När dessa strategier utvecklas befinner vi oss i konflikt mellan två motsatta principer: vad är det mest effektiva och säkra? Labbets studier har visat att denna beräkning är sammanvävd med den normala informationskällan och tystar luckor i befintliga insikter. Vi förstår nu vilken sida som presterar bäst och vilka tillvägagångssätt som ger mest nytta.”