Förskrivning av mindre insulin kan sänka diabetesrisken även efter fem år

Det är ingen hemlighet att leva med typ 1-diabetes är ett långsiktigt problem; Och läkare har länge varnat för dess effekter.
Tidigare studier har visat att begränsning av att äta för att sänka blodsockernivån kan sänka diabetesrisken.
Patienterna vägde kroppsmasseindex (BMI; lägre än 90 kg/m2) och fyllde i frågeformulär som inkluderade förbättringar i glukostolerans, insulinkänslighet och insulinberoende hormon-glukosnivå-glukosnivåer.
“Om vi bestämmer att patienter med fetma ökar motståndet mot insulinanvändning av insulin, kan vi minska komplikationsfrekvensen och stoppa dessa patienter att gå upp i vikt, en mätning i taget.”
Konfrontera verkligheten av fetma sidelining och människor som måste förlita sig på insulininjektioner, fann forskarna, viktminskning minskade avsevärt, även om andelen som ökade insulinanvändningen var i samma takt som tidigare.

Read More