Vakna upp övning efterliknar Wake Forest University övergång – hur din hjärna kommer ihåg

Det tar dock lite tid för sådana levande minnen att komma, och det tog neuroforskare vid Wake Forest Baptist världens första att ta reda på hur dessa signaler kan återkallas – särskilt eftersom de kommer från hjärnan genom att aktivera hippocampus.
“Men vi vet också att det tar tid för minnen att bildas, och att timing är viktigt i denna process”, säger Ferrigno.
Ändå tog det tre månader för råttornas minnen att bildas.
Ferrigno sa att det är svårare för gnagare att bilda minnen när de anländer till ett rum där den allmänna miljön i rummet har förändrats sedan gnagaren togs bort.
Framtida neurala sätt att använda denna kamera- och hjärnlåsande interaktion för säker, säker navigering av hjärnan kan inkludera enhetsbaserad ögonfrihet och 3D-navigering.

Read More