Gör-det-själv COVID-19-behandlingar kan vara möjliga om 30 år

I forskning med råttor visade sig läkemedlet vara effektivt för att minska doserna av naltrexon och upprätthålla icke-aggressivt beteende jämfört med intravenöst eller placebo, Gili Z.
“Vi är mycket glada att kunna meddela att förutom vår vårdstandard har vi i en delmängd av den kliniska prövningen också testat användningen av Naltrexon i ett skräddarsytt engångs, tvärvetenskapligt tillvägagångssätt där läkaren kan justera dosen upp eller ner baserat på patientens preferenser, vilket är viktigt för effektivitet”, säger Dr.
Guver E.
Naltrexon är säkert att använda med barn under 18 år som inte har diagnostiserats med psykiska svårigheter, utan toxiska effekter.

Read More