Hitta ett etiskt sätt att finansiera RAS-onkologiforskning

“Jag tackar forskarna som gjorde upptäckten.
Lee, MD, vice president of Clinical and Financial Affairs på Templeton.
Han har också kämpat för flera andra vägar för gräsrotsforskning och forskning inom avancerad cancer, särskilt hos afroamerikanska patienter med avancerad bukspottskörtelcancer.
Bland höjdpunkterna i polikliniska kliniska prövningar finansierade av RAS vid FAU, som har möjliggjorts av RAS-finansiering, var inga cancerpatienter berättigade till benmärgstransplantationer; den 11: e dagsöverlevnaden var 5,7% jämfört med nästan 15% för alla andra PPC-patienter; och 24-timmars enpunktsöverlevnad var 15,7% jämfört med 24,4% för alla andra patienter.
San.

Read More

kokainanvändning av nedgången: CDC

När antalet sjönk i början av AIDS-epidemin var det fas två av en femårig kamp för att återuppliva kokainanvändning för HIV-förebyggande bland ungdomar.
Daglig pilleranvändning bland narkotikamissbrukare i Kalifornien sjönk till 7,5 procent 2015 från 8 procent ett decennium tidigare.
Colorado har det högsta antalet säljare på svarta marknaden och inkluderar ett växande antal hotspots i Denver, inklusive landets högsta koncentration av dem.

Read More