Studie lägger till HNF, TB till listan över läkemedel i samband med cancer

Kemoterapiassocierad lungfibros (CFP) är en välkänd och långsiktig biverkning av strålbehandling.
Men tillfälligt kan samma behandling också kopplas till utvecklingen av CRC – arealcancer i tjocktarmen och lungan.
Forskare vid Karolinska Institutet har nu upptäckt en ny aspekt som kan spela roll i denna cancerform: cancerceller hos vissa patienter svarar bättre på cancerbehandlingen.
Studien publiceras i vetenskapen Translational Medicine.

Read More