Forskning ökar förståelsen för hur prostatacancer hanteras

Traditionellt har läkare fokuserat på hur symtom på prostatacancer hanteras.
Forskning har hjälpt till att förfina vilka behandlingsformer som är mest lämpliga och effektiva för varje patient – och med avancerad sjukdom kan detta vara svårt att bestämma med ögat.
Och när prostatacancerpatienternas sjukdom fortskrider framträder en samverkande edikt som diskuterar diagnos, behandling och prognos, säger artikelns huvudförfattare, Daniel Beneventi, MD, Frederick och Marlene Schwarz professor och professor i strålningsonkologi och onkologi translationell forskning vid Penns Perelman School of Medicine.
Labbets studier har visat att denna beräkning är sammanvävd med den normala informationskällan och tystar luckor i befintliga insikter.

Read More